Aarhus Kommune gør NemID til en hjørnesten i IT-arkitekturen

 

”For pokker da, hvor er det fedt at samarbejde med firmaer, der er sværvægtere på kompetencen og letvægtere på administrationsoverheadet.”

Thomas Pedersen, specialkonsulent, Aarhus Kommune

 

Det giver besparelser med det samme, hvis man som Aarhus Kommune vælger at bruge NemID som generel adgangsmekanisme for medarbejdere og partnere til kommunens it-systemer, men det er på den lange bane, at kommunen høster de helt store fordele.

Aarhus Kommune har siden 2006 brugt digital signatur til at give medarbejdere og samarbejdspartnere adgang til kommunens systemer. Det startede som en måde at give ”medarbejderne i marken” adgang til intranettet og har udviklet sig til at være en hjørnesten i kommunens IT-arkitektur.

”Siden vi valgte at forfølge de tekniske og politiske fordele ved at anvende digital signatur og NemID-infrastrukturen, har vi indbygget dette valg i alle vores fjernadgangsløsninger. Det har givet en homogen og komplet løsning, der letter vores administration i forhold til alle brugergrupper,” fortæller Thomas Pedersen, specialkonsulent i Aarhus Kommune.

”En kommune som vores er mange år om at modernisere sine IT-systemer. Man skal derfor være ret afklaret omkring den langsigtede strategi for arkitekturen, hvis tingene skal ende med at hænge godt sammen,” forklarer han.

 

Sværvægter på kompetencen

Signaturgruppen har hjulpet Aarhus Kommune hele vejen til ”den fulde pakke” af NemID-baserede løsninger, som kommunen har i dag. Samarbejdet har været kendetegnet af en smidighed og effektivitet, som Thomas Pedersen sætter stor pris på.

”For pokker da, hvor er det fedt at samarbejde med firmaer, der er sværvægtere på kompetencen og letvægtere på administrationsoverheadet,” som han udtrykker det.

Aarhus Kommune bruger i dag NemID til intranet-, Citrix- og VPN-adgang for kommunens egne medarbejdere, eksterne partnere og leverandører samt til selvbetjent reset af netværkspassword. Løsningen roterer om Signaturgruppens Identity Bridge, der skaber en sammenhængende og sikker fjernadgang på tværs af løsninger og devices.

 

Sekscifret besparelse hvert år

For Aarhus Kommune har det været afgørende, at indførelsen af NemID-løsningerne hver for sig ført til besparelser. Eksempelvis har kommunen samlet set sparet sekscifrede beløb årligt på driftsomkostningerne ved at skifte hardware tokens ud med en NemID-løsning.

Selvom de umiddelbare besparelser har værdi i sig selv, bør man ifølge Thomas Pedersen se det i et bredere perspektiv. Han mener, at det er en decideret nødvendighed, at kommunerne som store aktører i lokalsamfundet sørger for at tænke NemID ind i så mange løsninger som muligt.

”Som kommunens største arbejdsplads udgør vores medarbejdere og leverandører jo en betydelig del af indbyggerne og virksomhederne i kommunen – faktisk omkring 10 procent. Ved at insistere på NemID i arbejdssammenhænge, er vi med til at bane vejen for brugen af NemID og digital forvaltning i almindelighed. Og når man selv anvender digital forvaltning er det lettere at anbefale det til andre,” siger Thomas Pedersen.

Som seneste element i arkitekturen har Aarhus Kommune etableret en egen Microsoft PKI, der udsteder certifikater til de få udenlandske leverandører, som ikke har en dansk filial, og derfor ikke kan få NemID til erhverv.

 

Fakta

NemID i Aarhus Kommunes IT-arkitektur

2007-2009: Intranet på Sharepoint med OCES1 Digital Signatur
2009: Eksterne konsulenter får adgang til Projektrum på Sharepoint uden NemID, men med password
2010: Adgang til intranet med NemID på basis af CPR numre fra Løndata
2011: Automatisk oprettelse af mailkonto til ikke administrative medarbejdere
2011: Udskiftning af tokens til privat NemID for medarbejdernes Citrix-adgang og OWA
2012: Citrix-adgang for eksterne partnere med NemID Erhverv
2013: VPN-adgang for eksterne partnere
2013: Egen Microsoft PKI-løsning for udenlandske leverandører
2013: NemID til password reset