HK: Samarbejdet med Signaturgruppen fungerer upåklageligt

HK er netop gået live med deres MitID-løsning med Signaturgruppen som Broker-leverandør.

 

Sidste år valgte HK at konkurrenceudsætte MitiDs brokerydelse i forbindelse med deres migrering fra NemID til MitID. 

For at kunne tilbyde medlemmer login med MitID kræver det, at man er tilsluttet en broker. HK valgte efter en udbudsrunde Signaturgruppens løsning ”Nets eID Broker”.

 

Læs mere om samarbejdsaftalen her

 

HK gik live i februar med at give deres medlemmer adgang til MitHK via MitID.

Internt i HK har man haft overvejelser om, hvornår organisationen skulle sende overgangen til MitID i luften over for deres mange medlemmer. Beslutningen blev truffet på baggrund af pressens omtale af MitID, og derfor valgte HK at gå live ultimo februar.

Hos HK er teamkoordinator Stine Grith Kirkbøl overordnet set godt tilfreds med samarbejdet med Signaturgruppen.

”Vores samarbejde fungerer fint. Når vi kommunikerer, tager deres folk opgaverne op med det samme,” siger Stine Grith Kirkbøl.

Samme farver

Hos HK er deres login til MitID designet i samme corporate farver som resten af HK’s brugerflade.

”Det gør vi for at få vores medlemmer til at føle sig trygge,” siger Stine Grith Kirkbøl. 

”Medlemmerne kan føle usikkerhed, når de kommer over på en anden side, f.eks. i forhold til at skulle angive sit cpr-nummer, og også derfor er adfærdsdesign i form af genkendelig grafisk identitet vigtig for HK,” siger Stine Grith Kirkbøl.

HK har yderligere givet medlemmerne mulighed for at kunne trække deres cpr-nummer tilbage, efter de er logget ind på MitHK.

God læring

Hos Signaturgruppen anerkender Key Account Manager Susan Kit Hansen HK’s fokus på branding og look and feel, og det er et område, man ikke skal undervurdere betydningen af.

”Hos Signaturgruppen bifalder vi HK’s måde at gribe det nye login på rent grafisk, og det er noget, som andre virksomheder kunne lære noget af,” siger Susan Kit Hansen.

Hun forklarer, at det at kunne arbejde med grafisk identitet netop er en af de nye muligheder, som MitID byder på i forhold til NemID, som ikke giver mulighed for designtilpasning, idet NemID blot er en iframet løsning, som bliver implementeret mellem header og footer.

Godt tilfreds

Samarbejdet med Signaturgruppen om at integrere Nets eID Broker er Stine Grith Kirkbøl overordnet set godt tilfreds med.

Man er på nær nogle mindre designopgaver med f.eks. links og tekstopsætning nærmest i mål.

”Vi er faktisk gået live uden problemer. Vi stiller store krav til driftssikkerheden, men det fungerer upåklageligt,” siger Stine Grith Kirkbøl.

 

Hvis du vil vide mere om Signaturgruppens løsning Nets eID Broker så kontakt:

 

Susan Kit Hansen

Mob. +45 30 69 55 08 - susan@signaturgruppen.dk