Med passet i baglommen

To af Signaturgruppens udviklere er nu godkendt på højeste niveau ad NSIS-standarden.

I MitID er vi alle udstyret med en identitet, der er sikret på et fast specificeret niveau, der er fastlagt af NSIS-standarden. 

Almindelige identiteter er fastlagt på det mellemste niveau: "Betydeligt". Med NSIS og MitID har vi i Danmark gjort os klar til fremtidige behov, der måtte opstå, typisk inden for sundhedsvæsenet eller andre steder med særlige sikkerhedskrav. 

Således er der også et stærkere sikkerhedsniveau kaldet "Høj". Det kræver dog en særlig sikker proces for validering af den bagvedliggende identitet. Processen involverer bl.a. kontrol af underskrift samt godkendelse af to personer fra den myndighed, der forestår registreringen.

Processen er implementeret, men ikke umiddelbart i brug, da der endnu ikke er nogen tjenester, hvor man kan gøre brug af den særligt stærke identitet.

Aftale med Borgerservice

I Signaturgruppen interesserer vi os meget for alle aspekter af MitID, og derfor havde udviklerne Henrik Overgaard og Tue Schrøder Skeltved fra MitID Broker-teamet taget passet i baglommen og lavet en aftale med den lokale borgerservice i Aarhus Kommune for at blive valideret til niveau "Høj".

Tilbage på kontoret kunne de så, hvis de i forbindelse med MitID login også anvendte et identifikationsmiddel, som tilsvarende er godkendt til Høj, opnå, at de blev tildelt det samlede Sikkerhedsniveau (LoA) som "Høj". Det er kun MitID chip eller MitiD App i en særlig konfiguration, der kan anvendes til at opnå niveauet "Høj".