Kontakt    +45 7025 6425

Nyt om NemID oktober 2012

Signaturgruppen deltog ved Dansk IT's konference om Digital Signatur 10. oktober 2012 med et indlæg om sikker adgang med NemID.

Charlotte Jacoby fra Digitaliseringsstyrelsen og John Christensen fra DanID bragte en del opdateringer omkring NemID, som vi viderebringer her.

NemID til private

NemID tal oktober 2012

 • 3,7 mio. borgere har NemID med offentlig digital signatur.
 • NemID er samlet set anvendt mere end 900 mio. gange.
 • Offentlige transaktioner udgør en stigende andel.
 • En undersøgelse har vist, at der er 100 % kendskab til NemID og 96 % tilfredse brugere.

NemID på hardware

NemID på hardware til private lanceres 20. november 2012. Valget er faldet på Gemaltos IDPrime .Net 510. Brugerne skal selv finansiere hardwaren, som forventes at koste i størrelsesordnen 350 kr.

NemID på hardware aktiveres med en enkelt password indtastning på brugerens computer, og forventes især at blive efterspurgt af handicappede samt af brugere, der anvender NemID meget, eller foretrækker at opbevare den private signaturnøgle selv.

NemID på Grønland

NemID er lanceret på Grønland 5. oktober 2012. Løsningen anvendes her især til at søge jagtbeviser, registrere fangst og melde flytning.

NemID til mobile platforme

Digitaliseringsstyrelsen har igangsat en teknisk analyse vedr. implementering af NemID erhverv til mobile platforme.

Parallelt har Nets DanID gennemført en undersøgelse (et såkaldt proof of concept - PoC) af nye teknologiske muligheder i stedet for Java applet teknologien.

Resultatet af PoC’en er lovende og peger på, at der vil være mulighed for at flytte NemID over på en javascript platform, dog udestår der fortsat enkelte afklaringer.

Det vil give en frihed til at afvikle NemID på de allerfleste platforme, også mobile platforme, med en sikkerhed, der svarer til det nuværende NemID.

Der udestår forretningsmæssige afklaringer sammen med bankerne og Nets DanID, før det besluttes, om et projekt skal iværksættes.

Fornyelse af OCES certifikat

Der implementeres fornyelse af OCES certifikat i nøglekortløsningens applets.

 • Info-bokse om udløb vises af appletten ved log-in med OCES (én gang).
 • Kun brugere, der ikke har fået vist en infoboks, får e-mail/brev om det snarlige udløb.
 • Alle brugere er som default tilmeldt ”automatisk fornyelse”.

PDF signering

Der lanceres understøttelse af PDF signering i NemID applets:

 • Lanceres 17. oktober 2012.
 • Kan bruges af alle tjenesteudbydere både private og offentlige – og bankerne.
 • Signering med både privat NemID og medarbejdersignaturer.
 • Understøttelse af både nøglekort, nøgleviser og nøglefil.

Løsningen understøtter:

 • Visning af PDF-dokumenter direkte i integreret PDF viewer i NemID applet.
 • Signering af PDF-dokumenter direkte i applet - What you see is what you sign.
 • Mulighed for åbning af PDF-dokumenter i selvstændigt vindue for øget læsbarhed.
 • Mulighed for at udskrive og gemme PDF-dokument lokalt.
 • Validering af indhold i PDF-dokument før visning for at undgå sikkerhedshuller.
 • Værktøj til at udføre validering af dokumenter inden afsendelse til dokumentunderskriver.

Som ved øvrige signeringer i NemID appletten sikres kun selve signeringen af PDF-dokumentet.

Den bagvedliggende håndtering af dokumenterne før og efter signering skal håndteres af tjenesteudbyderen.

Andre nye tiltag til NemID privat

 • Der er en chat funktion undervejs til supporten.
 • nemid.nu laves i en engelsk version.

NemID til erhverv

Status på migrering til NemID til erhverv

Den nye NemID til erhverv har været idriftsat fra juni 2012:

 • 55.000 virksomheder har i dag mulighed for at migrere.
 • Der åbnes for ca. 10.000 virksomheder pr. uge.
 • 6.500 virksomheder har allerede migreret.

Erfaringer p.t.:

 • Virksomhederne har ikke travlt
 • Migrering af data forløber planmæssigt - under 1 % af virksomhederne stoppes undervejs på grund af datakvaliteten
 • Minimal support som følge af migrering

Release 2 (NemID til erhverv) kom i produktion den 21. juni 2012:

 • bestilling af NemID medarbejdersignatur.
 • selvbetjening for administratorer.
 • understøttelse af migrering.

Release 3 kommer i produktion ultimo november 2012:

 • medarbejdersignatur avanceret.
 • understøttelse af migrering for Signaturserver-kunder.

Release 4 kommer i produktion i marts 2013:

 • NemID medarbejdersignatur på hardware.
 • selvbetjening for medarbejdere.
 • ekstern signaturadministration.
 • tjek din medarbejdersignatur.
 • chat med Supporten.Udfyld dine kontaktoplysninger så vil vi kontakte dig med mere info om produktet.