Kontakt    +45 7025 6425

Sådan kan I få to-faktor sikkerhed i Aula

Skole- og dagtilbudsområdet står over for et stort løft de kommende år, når Brugerportalsinitiativet rulles ud med blandt andet nye digitale læringsplatforme og ikke mindst den store samarbejdsplatform Aula. 

En af de vigtige forandringer for kommunerne er, at der i de nye portaler bliver krav om to-faktor logon ved adgang til følsomme personoplysninger.

Det betyder, at kommunerne inden sommeren 2019 skal give skolepersonalet mulighed for at logge på portalerne med en to-faktor løsning, som opfylder NSIS sikringsniveau 3, når de skal have adgang til følsomme personoplysninger i portalerne.

De kommuner, som også vælger at anvende Aula på dagtilbudsområdet, skal efterfølgende give personale i dagtilbuddene de have samme muligheder.

To måder at etablere to-faktor sikkerhed

To-faktor løsningen kan etableres enten via fælleskommunal rammearkitektur føderering (ADFS) eller med NemID medarbejdersignatur.

Medarbejdersignaturen er den velafprøvede tekniske løsning. Den fælleskommunale rammearkitektur og de tilhørende krav til kommunens registreringsprocedurer og infrastruktur i forhold til at opfylde NSIS sikringsniveau 3, er stadig under udvikling.

Signaturgruppen har derfor udviklet to forskellige løsningsmodeller, som kan sikre, at jeres lærere kan fortsætte med at arbejde, som de plejer, også i en opstartsfase i 2019, hvor understøttelsen af føderering og fremdriften hos leverandørerne af portalerne måske ikke er ensartet.

Model 1: ADFS to-faktor login (med SoloID)

Signaturgruppens sikkerheds-app, SoloID, understøtter to-faktor sikkerhed ved logon via ADFS-føderationsløsning.

Medarbejderen downloader Signaturgruppens sikkerheds-app, SoloID, til sin smartphone eller tablet og registrerer sig med privat NemID. App’en kan hentes både i App Store og Google Play.

Herefter kan medarbejderen nemt anvende app’en til to-faktor logon via jeres ADFS-miljø og den fælleskommunale rammearkitektur – uafhængigt af netværksforbindelse og lokation.

Stærkere understøttelse af lærernes daglige arbejde på portalerne fås vist ikke. Løsningen forudsætter bare, at læreren har adgang til en personlig tablet eller smartphone.

Model 2: NemID medarbejdersignatur to-faktor logon

Lærere og pædagoger har i dag typisk ikke adgang til det administrative net, hvor Signaturcentral er placeret i de fleste kommuner.

Signaturgruppen har derfor udviklet en ny sikkerhedsløsning, som tillader, at personale udenfor kommunens administrative netværk kan tilgå kommunens Signaturcentral fra personlige devices, såsom mobiler, tablets og computere, som er sikkert registreret som hørende til medarbejderen.

Dermed kan personale tilgå skoleportalerne uafhængigt af netværksforbindelse og lokation.

Aula to-faktor sikkerhed er første skridt imod NSIS sikringsniveau 3

Som vi har skrevet tidligere, forventes både logon via NemID medarbejdersignatur og fælleskommunal rammearkitektur føderering at skulle leve op til NSIS sikringsniveau 3.

Vi ser Aula-projektet som et godt første skridt på vejen mod at opnå NSIS sikringsniveau 3 generelt i kommunerne. Derfor udvider vi nu vores nuværende fire pilotprojekter om to-faktor sikkerhed til også at omfatte Aula-brugerne. De erfaringer, vi får her, vil være et godt grundlag for den generelle udrulning af det nye sikkerhedsniveau i kommunerne.

Der bliver travlt – læg billet ind tidligt

Vi vil gerne snakke med jer og jeres projektansvarlige for Aula om, hvad I gerne vil kunne tilbyde jeres lærere.

Med 98 kommuner, som senest skal på plads i løbet af foråret 2019, er der ingen tvivl om, at der bliver flaskehalse både hos portalprojekter, læringsportaler, kommuner og leverandører.

Vi har jo prøvet forløbet et par gange, først med den store udrulning af Fælles Medicinkort i 2014 og efterfølgende med fælleskommunal rammearkitektur. Så vi ved, at der bliver travlt.

Derfor håber vi, at I allerede nu vil starte afklaringerne med os, så vi sideløbende med udrulning af platformen kan påbegynde implementering i andet halvår 2018 og lave pilottest derefter.

Kontakt Rasmus Kjærgaard på rasmus@signaturgruppen.dk eller tlf. 2926 2958 for at aftale det videre forløb.

Læs mere om Aula-projektet hos KL

Udfyld dine kontaktoplysninger så vil vi kontakte dig med mere info om produktet.