Kontakt    +45 7025 6425

NemID brugere og misbrugssager i retten

En række medier har i den seneste periode dækket en række sager om NemID misbrug. Sagerne illustrerer, hvor bredt NemID anvendes i det danske samfund i dag.

Hvis ikke man gør myndigheder og Nets opmærksom på, at andre har mulighed for at bruge ens NemID-oplysninger, kan man ende med at hænge på regningen, viser flere afgørelser. 

Risiko for hæfte

Ifølge Finans.dk forklarer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvordan forbrugere kan risikere at hæfte for misbrug af NemID, hvis forbrugeren selv har muliggjort misbruget. 

”Udleverer du dit NemID og adgangskode til andre, eller lader du dit nøglekort ligge frit fremme, kan du komme til at hæfte for et lån eller køb af et produkt, selvom du ikke selv har indgået aftalen. Om du hæfter, vil dog altid bero på en konkret vurdering af, hvad der er sket,” siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann ifølge Finans.dk

Mediet beretter, at Højesteret alene i januar 2019 har afsagt dom i to sager, hvor forbrugernes NemID var blevet brugt af tredjemænd til at optage forbrugslån. 

I begge sager vurderede Højesteret, at forbrugerne ved at udlevere deres oplysninger til tredjemænd havde udvist en sådan grad af uagtsomhed, at de hæftede for lånet, selvom de ikke selv havde tilføjet underskriften digitalt.

Truet til at afgive oplysninger

Dagbladet Børsen beretter om en række afgørelser fra Højesteret og Teleankenævnet.

Afgørelserne viser, hvad man som bruger af NemID er forpligtet til at gøre, hvis man vil undgå at betale for andres gerninger med ens oplysninger.

I en sag fra Teleankenævnet bliver der berettet om, at en person er blev truet til at afgive sine NemID-oplysninger.

Da han ifølge Børsen valgte ikke at informere politiet eller få spærret sit NemID, mener Teleankenævnet, at han hæfter for de mobiltelefoner med abonnement, der blev købt for oplysningerne hos Telia.

To andre sager angående Basisbank endte i Højesteret.

I den ene ville en person få eftergivet sin narkogæld på 15.000 kr., hvis han udleverede en kopi af sit pas, sit mastercard, en kopi af sit nøglekort til NemID samt koden.

Børsen beskriver, hvordan personen har forklaret, at han "ikke tænkte nærmere over, hvad der ville ske. Han var bare glad for, at gælden på den måde kunne komme ud af verden."

Modsat fogedretten mente både Vestre Landsret og Højesteret, at personen "har udvist en sådan grad af uagtsomhed, at han i forhold til Basisbank A/S hæfter for låneoptagelsen."

Ikke til at tage fejl af

Ifølge forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Susanne Aamann er afgørelserne ikke til at tage fejl af.

”Hvis man har kendskab til, at ens NemID og tilhørende kode er stjålet, skal man hurtigst muligt få det anmeldt til politiet og på NemIDs hjemmeside, hvor man kan spærre sit kort. Hvis man forholder sig passivt, risikerer man selv at hæfte for det, der bliver købt for, siger Susanne Aamann ifølge Børsen.

Høj grad af uagtsomhed

Ifølge Politiken har mange af de kvinder, der søger hjælp i et krisecenter, været udsat for, at deres ægtefælle på deres vegne har godkendt en skilsmisse eller afskrevet forældremyndigheden over deres børn.

I princippet hæfter man ikke for en digital signatur, som man ikke selv har sat, ligesom man heller ikke hæfter for det, når en fysisk underskrift bliver forfalsket.

Men Højesteret afgjorde for nylig, at to udsatte mænd alligevel hæfter for lån, der blev optaget af en narkopusher og en anden svindler, fordi de har udvist en høj grad af uagtsomhed ved at udlevere kode og nøglekort.

”Mit bud på det vil være, at man overvejer at beskytte de her mennesker ved at underlægge dem et økonomisk værgemål med delvis fratagelse af råderetten, siger landsformand Knud Kristensen  fra Sind - Landsforeningen for psykisk sundhed til Politiken.

Han foreslår ifølge avisen, at man i højere grad fratager psykisk og socialt sårbare råderetten over NemID.

Udfyld dine kontaktoplysninger så vil vi kontakte dig med mere info om produktet.