Kontakt    +45 7025 6425

Dagtilbud tager Aula i brug fra oktober 2020

I 2020 bliver Aula taget i brug i dagtilbud i de 97 kommuner, der har valgt at tilslutte sig løsningen på dagtilbudsområdet.

I planlægningen af Aula i dagtilbud er der taget udgangspunkt i erfaringerne fra implementeringen på skoleområdet.

Desuden har projektet haft fokus på, at der skal være tid til, at kommunerne kan etablere Unilogin for både medarbejdere og forældre på dagtilbudsområdet. Samtidig skal der sættes tid af til en systemmæssig tilpasning i forhold til kommunernes administrative dagtilbudsløsninger.

  • Tag endelig fat i en af os fra Signaturgruppen for at snakke om særlige behov for step-up autentifikation i Aula for medarbejdere i dagplejen.

Dagtilbud i fire pilotkommuner vil gå i gang med afprøvningen af Aula fra maj 2020. De fire pilotkommuner er Gladsaxe, Næstved, Esbjerg og Silkeborg.

Efter sommerferien vil uddannelsen af superbrugere i andre kommuner gå i gang, og de første dagtilbud i de øvrige kommuner forventes at kunne tage Aula i brug i oktober 2020.

Planen er drøftet med pilotkommunerne og vurderes til at have den fornødne robusthed, men der er nogle klare forudsætninger, der skal opfyldes, for at planen kan holde. Det indebærer, at der skal ske systemmæssige tilpasninger, så der kan laves en opsætning på institutionsniveau, og at alle brugere har fået et Unilogin.

Forudsætninger:

  • Kommunerne skal sikre, at organisationen på dagtilbud er på plads op mod dagtilbudsregisteret, herunder også håndtering af dagplejere.
  • Kommunerne skal sikre, at data i dagtilbudsregisteret er retvisende, så kommunen kan hente institutionsnumre inden opsætning af Aula.
  • Kommunerne skal have tilpasset og implementeret pladsanvisningssystemerne inden opsætning af Aula, så brugerne kan få et Unilogin.

 Alle kommuner med undtagelse af København kommer til at bruge Aula på dagtilbudsområdet.

 Den detaljerede plan med tidspunkter for uddannelse mm. kommer snarest.

Udfyld dine kontaktoplysninger så vil vi kontakte dig med mere info om produktet.