"Vi ser allerede flere end 100.000 logins om dagen"

Udrulningen af MitID tager fart. 

 

Flere end 400.000 danskere er begyndt at anvende MitID, og en stor del af disse er kunder i netbanker hos Nets eID Brokers kunden BEC. 


Så hos Signaturgruppen ser vi allerede nu flere end 100.000 MitID logins om dagen. 

Der skrues yderligere op for migreringen igennem netbankerne igennem de kommende uger, så det er derfor tid at få sin tjeneste med på ”MitID-toget”, før brugerne begynder at undre sig over, at MitID ikke er understøttet på jeres tjeneste.

MitID Dokumentsignering er dog udskudt til foråret 2022, som Digitaliseringsstyrelsen udmeldte sent november.

Læs mere om det her

Vi har meget travlt med at lægge tjenesteudbydere i produktion i denne periode. 

Men tag alligevel gerne fat i os for at drøfte alternative dokumentsigneringsløsninger og anvendelse af vores broker i øvrigt.