Undgå 1.632 opkald og spar 235.000 kroner med Password Reset

Der er store besparelser at hente ved at eliminere de mange opkald til IT Helpdesk om glemte passwords. Med afsæt i tal fra Gartner viser brugsstatistikken på Signaturgruppens løsning Password Reset med NemID, at en gennemsnitlig top 10 kunde sparer 235.000 kr. årligt - alene på ressourcer i IT Helpdesk.
 

Det koster i begge ender af røret, når en bruger har glemt sit password og må ringe til IT Helpdesk for at komme videre med sit arbejde. Udgiften på Helpdesk-siden har Gartner lavet beregninger på, og de viser, at det i gennemsnit koster IT Helpdesk 22 dollars eller 145 kroner (marts 2016) at håndtere et opkald om nulstilling af passwords. 

Omkostningen på brugersiden er vanskeligere at beregne, men det er rimeligt at antage, at den er endnu højere end for Helpdesk. Som bruger kan man risikere, at supporten ikke er åben, når behovet for hjælp opstår, eller at man kommer til at vente i kø. Og imens tiden går, står arbejdet stille.
 

99678adc6feb1a0464d0ea3a606d6de3_f368.jpg

Undgå 1.623 opkald om året

Der giver derfor god mening at overveje, hvordan man kan give medarbejderne mulighed for selv at nulstille de glemte password. Signaturgruppens Password Reset med NemID er et eksempel på en password self-service løsning, der sikrer netop dette. Med Password Reset med NemID kan vælge et nyt password og komme hurtigt og sikkert videre med arbejdet.

Password Reset med NemID kører i dag hos en række kunder, og vi har kigget på brugsstatistikken for 2015.

En gennemsnitlig top 10-kunde havde i løbet af året 1.623 nulstillinger, som medarbejderne selv foretog med NemID. Det er altså 1.623 opkald, som IT Helpdesk er sluppet for. Med afsæt i Gartners tal svarer det til en besparelse på 235.000 kr. i Helpdesk.


Password self-service sikrer adgang døgnet rundt

7e9909f21d1aede708f8ffe52e029408_f377.pngPassword self-service er særligt relevant for virksomheder, hvor medarbejderne arbejder på skæve tidspunkter af døgnet.

I eksempelvis sundhedssektoren er døgnvagter et grundvilkår, men behovet findes efterhånden i alle sektorer, idet flere og flere medarbejdere selv tilrettelægger deres arbejdstid og eksempelvis arbejder hjemmefra om aftenen.

Det øger behovet for en 24-7 support, der kan hjælpe med glemte passwords, og her er en selvbetjeningsløsning langt billigere end en bemandet IT Helpdesk.

Statistikken fra Signaturgruppens Password Reset-kunder underbygger, at det i høj grad er uden for almindelig åbningstid, at løsningen bliver benyttet. Cirka en tredjedel af anvendelserne ligger nemlig mellem kl. 16 og kl. 8 eller i weekenden.