Sikker login til interne systemer

Få en nem og sikker løsning, der kan give alle medarbejdere adgang til jeres intranet
- også dem der ikke arbejder med IT til hverdag

 

Barriererne for at kunne udbrede intranettet til alle personalegrupper er ofte mange. Det kan handle om teknik, økonomi eller manglende IT-kompetencer hos medarbejderne. Ved at tilbyde login med MitID til intranettet fjernes disse barrierer, hvilket baner vejen for hurtigere og bedre arbejdsgang til alle medarbejdere.

Kontakt os

Nem adgang

Checklist--Streamline-Streamline--3.0.svg

Med MitID kan alle medarbejdere, uanset deres IT-kompetencer, få adgang til intranet, webmail og andre digitale løsninger. Dette sikrer ensartet adgang til information og ressourcer, hvilket øger effektiviteten og kommunikationen i hele organisationen.

Ingen ekstra omkostninger

Cash-Bulb--Streamline-Streamline--3.0.svg

Implementering af MitID som login-løsning betyder, at der ikke er ekstra omkostninger til bestilling og support af digitale identiteter. Dette reducerer de administrative byrder og omkostninger, hvilket frigør ressourcer til andre vigtige opgaver.

Høj sikkerhed

Check-Shield--Streamline-Streamline--3.0.svg

MitID tilbyder avanceret sikkerhed, der beskytter mod uautoriseret adgang og sikrer, at kun godkendte brugere får adgang til følsomme data. Dette er afgørende for at opfylde GDPR-krav og beskytte organisationens oplysninger.

Lokal administration

server-2.svg

Integration med Active Directory gør administration af brugerkonti enkel og effektiv. IT-afdelingen kan let administrere brugerrettigheder og adgang fra én central platform, hvilket forenkler driften og øger kontrol og sikkerhed i jeres IT-miljø.

SIKKER ADGANG 
Hvorfor er det vigtigt at autentificere adgangen til interne systemer?  

At autentificere adgangen til interne systemer er afgørende for at beskytte organisationens data og ressourcer mod uautoriseret adgang. Dette sikrer, at kun godkendte brugere kan få adgang til følsomme oplysninger og kritiske systemer, hvilket reducerer risikoen for databrud, cyberangreb og interne trusler.

Desuden hjælper det med at opretholde integriteten og fortroligheden af organisationens data, overholder lovgivningsmæssige krav og styrker tilliden hos kunder og partnere. Effektiv autentificering forbedrer også den overordnede IT-sikkerhed ved at sikre, at kun betroede enheder og brugere kan få adgang til netværket og dets ressourcer.