PRIVATLIVSPOLITIK FOR SIGNATURGRUPPEN A/S

Version 3.0

Formålet med denne Privatlivspolitik er at oplyse, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender dine personoplysninger. Beskyttelse af dine personoplysninger er afgørende for måden Signaturgruppen indsamler og behandler dine oplysninger på.

Vores organisation og databehandlere

Denne privatlivspolitik gælder for Signaturgruppens (herefter ”vi”, ”os”) online services og information, der udbydes via Signaturgruppens sider på www.signaturgruppen.dk

Den dataansvarlige er:
Signaturgruppen A/S 
(CVR-nummer 29915938) 
Inge Lehmanns gade 10 8000 Aarhus C

Signaturgruppen er en del af Nets-koncernen, der har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO) for hele Nets-koncernen. Ønsker du at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver kan du benytte følgende e-mailadresse:

dpo@nets.eu

Formålet med behandling af dine personoplysninger

Signaturgruppen er producent af softwareprodukter og ydelser, som understøtter anvendelse af eID, MitID og Digital Signatur. Signaturgruppens it-systemer og hjemmesider hostes på lokaliteter i Danmark.

Signaturgruppen behandler personoplysninger i forbindelse med:

§  Besvarelser af henvendelser vedr. produkter eller tilbud på produkter

§  Med henblik på at sende dig nyhedsbreve

§  Hvis du er oprettet som kontaktperson hos en samarbejdspartner, kunde eller potentiel kunde

Signaturgruppen optræder også i rollen som MitID broker som formidler af adgang til digitale tjenester via din brug af MitID. Se den selvstændige privatlivspolitik for denne tjeneste.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

1.      I nogle tilfælde behandles nødvendige personoplysninger for at opfylde den aftale, der er mellem dig (eller din arbejdsgiver) og Signaturgruppen i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.b.

2.      Hvis der ikke foreligger en aftale, kan personoplysninger behandles i medfør af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6.1.f, hvor de legitime interesser der følges er: 1. besvarelsen af henvendelser fra dig, 2. optimering af hjemmesiden, 3. fremsendelse af nyhedsbreve eller andet materiale.

Behandling af dine personoplysninger 
Signaturgruppen indsamler, modtager eller faciliterer udvekslingen af følgende personoplysninger om dig i forbindelse med samhandel og opfyldelse af kontrakter:

 • Navn
 • Adresse
 • Emailadresse
 • Telefonnummer
 • Virksomhedsnavn

Signaturgruppen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Besvarelser af henvendelser vedr. produkter eller tilbud på produkter
 • Med henblik på at sende dig nyhedsbreve
 • Hvis du er oprettet som kontaktperson hos en samarbejdspartner, kunde eller potentiel kunde

Modtagere og kategorier af modtagere
Signaturgruppen kan kun videregive dine personoplysninger til andre dataansvarlige, hvis der foreligger samtykke, hjemmel i lov, forskrift eller pålæg fra en offentlig myndighed eller såfremt det er nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt med dig eller din arbejdsgiver.  

Overførsel til modtagere i tredjelande

Signaturgruppen anvender Mailchimp til udsendelse af nyhedsbreve. Deres Privacy policy kan findes på  https://www.intuit.com/privacy/statement/

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Personoplysninger indsamles enten direkte hos dig, eller videregives til Signaturgruppen af din arbejdsgiver.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger

Signaturgruppen opbevarer og behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold opfyldelse med formålet med behandling af dine oplysninger med henblik på sikring af din adgang til at tilgå digitale tjenester eller modtage ydelser fra Signaturgruppen.

Signaturgruppen sletter automatisk dine personoplysninger senest seks år efter seneste aktivitet.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Du kan anmode om at udøve dine rettigheder ved at skrive til e-mailadressen support@signaturgruppen.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


Ændring eller sletning af personoplysninger
Du kan til enhver tid bede Signaturgruppen om at ændre de personlige oplysninger, som Signaturgruppen har registreret om dig, hvis oplysningerne er forkerte. Du skal blot rette henvendelse til Signaturgruppen på mail support@signaturgruppen.dk.

Personoplysninger vi behandler, som led i leveringen af vores ydelser vil blive behandlet, så længe du anvender vores ydelser. Hvis du anmoder os om at slette oplysninger, kan dette medføre, at du ikke længere kan anvende den konkrete ydelse.

 
Ændringer i privatlivspolitik
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, når vi skønner, der er behov for det. Ændringer i forhold til den tidligere version vil fremgå af ændringsloggen herunder. Hvis vi foretager ændringer, der har væsentlig betydning for behandlingen af dine personoplysninger vil vi orientere dig om disse ændringer og konsekvensen heraf.  

Denne version 3.0 er godkendt og offentliggjort Maj 2021.

Ændringer i forhold til foregående version:
Privatlivspolitikken er tilpasset almindelige B2B forretningsforhold og MitID Broker ydelser er udskilt i egen privatlivspolitik.

Links til andre serviceudbydere
På Signaturgruppens hjemmesider kan der være links til andre serviceudbyderes hjemmesider. Signaturgruppen er ikke ansvarlig for indholdet af andre serviceudbyderes hjemmesider, og denne privatlivspolitik gælder ikke for disse serviceudbyderes hjemmesider.