Kontakt    +45 7025 6425

PRIVATLIVSPOLITIK FOR SIGNATURGRUPPEN A/S

Version 1.0


Vores organisation og databehandlere

Denne privatlivspolitik gælder for Signaturgruppens (herefter ”vi”, ”os”) online services og information, der udbydes via Signaturgruppens sider på www.signaturgruppen.dk

Den dataansvarlige er:
Signaturgruppen A/S 
(CVR-nummer 29915938) 
Inge Lehmannsgade 10

8000 Aarhus C

Formålet med denne Privatlivspolitik er at oplyse, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender dine personoplysninger. Beskyttelse af dine personoplysninger er afgørende for måden Signaturgruppen indsamler og behandler dine oplysninger på.

Signaturgruppen er producent af softwareprodukter og ydelser, som understøtter anvendelse af eID, NemID og Digital Signatur. Signaturgruppens it-systemer og hjemmesider hostes på lokationer i Danmark.

Politikken
Denne privatlivspolitik er udarbejdet med inspiration fra "God Privacy Praksis" (ISBN: 87-7353-635-0) udgivet af ITEK og Dansk Industri.

Anonym anvendelse af hjemmesider
Du kan altid søge information på Signaturgruppens hjemmesider uden at afgive personoplysninger. Signaturgruppen opsamler ikke automatisk personoplysninger og linker heller ikke anonymiserede tekniske oplysninger med specifikke brugere. Signaturgruppen anvender alene "cookies" til indsamling af anonymiserede tekniske oplysninger, se vores Cookie politik. Signaturgruppen linker ikke til andre websteder, hvor du skal uploade din information.

Behandling af dine personoplysninger 
Signaturgruppen indsamler de personoplysninger, som du afgiver bevidst og frivilligt, når du ønsker at gøre brug af Signaturgruppens hjemmeside. Dette er normalt:

 • Navn
 • Adresse
 • Emailadresse
 • Telefonnummer
 • Virksomhedsnavn

Signaturgruppen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Besvarelser af henvendelser vedr. produkter eller tilbud på produkter
 • Med henblik på at sende dig nyhedsbreve
 • Hvis du er oprettet som kontaktperson hos en samarbejdspartner, kunde eller potentiel kunde

Signaturgruppen behandler personoplysninger i overensstemmelse med følgende principper:

 • Uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, eller hvor de opbevares, behandler Signaturgruppen dine personoplysninger i henhold til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
 • Signaturgruppen sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver ændret til noget ukorrekt, bliver kendt af uvedkommende eller på anden måde misbruges.
 • Signaturgruppen indsamler kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle dine henvendelser og anmodninger om online services eller information via vores hjemmesider.
 • Signaturgruppen anvender ikke indsamlede oplysninger til andre formål, end de, der er nævnt ovenfor.
  Signaturgruppen videregiver ikke dine personoplysninger til andre dataansvarlige uden der foreligger hjemmel i lov, eller efter pålæg fra en offentlig myndighed, se undtagelser i afsnit om videregivelse nedenfor.
 • Signaturgruppen videregiver i nogle tilfælde oplysninger til: Nets A/S.

 

Juridisk behandlingsgrundlag

 1. I nogle tilfælde behandles nødvendige personoplysninger for at opfylde den aftale, der er mellem dig (eller din arbejdsgiver) og Signaturgruppen i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.b.
 2. Hvis der ikke foreligger en aftale, kan personoplysninger behandles i medfør af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6.1.f, hvor de legitime interesser der følges er: 1. besvarelsen af henvendelser fra dig, 2. optimering af hjemmesiden, 3. fremsendelse af nyhedsbreve eller andet materiale.

 

Videregivelse
Signaturgruppen kan kun videregive dine personoplysninger til andre dataansvarlige, hvis der foreligger hjemmel i lov, forskrift eller pålæg fra en offentlig myndighed. Signaturgruppen kan i nogle tilfælde, når det er nødvendigt, videregive oplysninger til Nets A/S.

Sikkerhed
For at sikre dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang eller ændring, tab, forvanskning og anden misbrug, anvender Signaturgruppen en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vores medarbejdere og databehandlere er underlagt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der behandles i Signaturgruppens it-systemer.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til emailadressen support@signaturgruppen.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


Ændring eller sletning af personoplysninger
Du kan til enhver tid bede Signaturgruppen om at ændre de personlige oplysninger, som Signaturgruppen har registreret om dig, hvis oplysningerne er forkerte. Du kan også bede om at få dine personlige oplysninger gjort utilgængelige for fremtidig anvendelse. Du skal blot rette henvendelse til Signaturgruppen på mail info@signaturgruppen.dk.

Signaturgruppen sletter automatisk dine personoplysninger senest seks år efter seneste aktivitet.

Personoplysninger vi behandler, som led i leveringen af vores ydelser vil blive behandlet, så længe du anvender vores ydelser. Hvis du anmoder os om at slette oplysninger, kan dette medføre, at du ikke længere kan anvende den konkrete service.

 

Markedsføring
Signaturgruppen sælger eller videregiver aldrig dine personoplysninger med henblik på markedsføring. Vi sender dig alene nyhedsbreve, når vi har opnået dit samtykke hertil i overensstemmelse med markedsføringslovens regler.

 

Overførsel af oplysninger til tredjelande

Signaturgruppen kan i nogle tilfælde overføre oplysninger til følgende lande uden for EU:

-       Vi anvender Mailchimp til udsendelse af nyhedsbreve. Deres servere er placeret i USA, og overførslen af oplysninger til Mailchimp sker på baggrund af EU-US privacy shield aftalen. Deres Privacy policy kan desuden findes på https://mailchimp.com/legal/privacy/


Ændringer i privatlivspolitik
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, når vi skønner, der er behov for det. Ændringer i forhold til den tidligere version vil fremgå af ændringsloggen herunder. Hvis vi foretager ændringer, der har væsentlig betydning for behandlingen af dine personoplysninger vil vi orientere dig om disse ændringer og konsekvensen heraf.  

Denne version 1.0 er godkendt og offentliggjort.

 

Ændringer i forhold til foregående version:
Ingen

 

Links til andre serviceudbydere
På Signaturgruppens hjemmesider kan der være links til andre serviceudbyderes hjemmesider. Signaturgruppen er ikke ansvarlig for indholdet af andre serviceudbyderes hjemmesider, og denne privatlivspolitik gælder ikke for disse serviceudbyderes hjemmesider.

Udfyld dine kontaktoplysninger så vil vi kontakte dig med mere info om produktet.