Værd at vide om Signaturcentral og NemID-nedlukning

NemID og dermed også NemID Erhverv lukker ned ved udgangen af oktober 2023. 

 

Hvis I er i besiddelse af en Signaturcentral til håndtering af NemID Erhverv, kommer her lidt information om, hvad I skal være opmærksomme på i den forbindelse.

NemID har været under udfasning i lang tid, og antallet af tjenesteudbydere, der er afhængige af NemID eller understøtter NemID, er faldende. I takt med at brugerorganisationerne tager MitID Erhverv i brug, bør det helt erstatte anvendelsen af NemID Erhverv.

Med Signaturcentral har I gode muligheder for løbende at holde øje med antallet af logins for jeres medarbejdere via det indbyggede statistikmodul for at sikre, at det også falder. 

Hvis I observerer anvendelser, som ikke ser ud til at aftage som forventet, kan I internt afklare, om medarbejderne har andre muligheder for login, eller om I bør henvende jer til tjenesteudbyderen for at sikre, at de er opmærksomme på problemstillingen.

Plan for håndtering

Når NemID lukker ned, kan man ikke længere anvende NemID Erhverv via Signaturcentral til login. Dog kan man stadig anvende Signaturcentral og de certifikater, der hører til NemID Erhverv i forbindelse med dekryptering af sikre emails. 

Hvis jeres medarbejdere har brugt NemID Erhverv til sikre e-mails, anbefales det, at I laver en plan for, hvordan denne problemstilling kan håndteres for at sikre, at I ikke mister data. 

Kontakt Signaturgruppen, hvis vi skal hjælpe med denne afklaring.

Nogle brugerorganisationer anvender også Signaturcentral i forbindelse med migrationsprojektet til MitID bl.a. for at sikre, at brugerne kan få videreført deres RID og dermed nogle af deres autorisationer. 

I sådanne tilfælde bør det sikres, at MitID-migreringen er afsluttet og forbindelsen afbrudt, inden Signaturcentralen kan tages ned.

Kontakt os, hvis vi skal hjælpe med at afklare, om der er udeståender i den pågældende problemstilling.

Når I har taget højde for de ovennævnte afhængigheder, kan I slukke for Signaturcentralen og planlægge den endelige afvikling. Dog bør I overveje, at der i en periode efterfølgende kan være behov for at kigge i loggen over anvendelser.