Kontakt    +45 7025 6425

Medarbejdersignaturløsning til boligadministrationsselskaber

Boligadministrationsselskaber administrerer ofte mange CVR-numre. Dette giver mange udfordringer med digital post og medarbejdersignatur. Signaturgruppen har udviklet en særlig løsning målrettet organisationer med mange CVR-numre.

Mange boligselskaber genoplevede i for­bin­delse med indførelsen af digital post de særlige udfordring­er, som administrationsselskaberne har, med de hundredevis af CVR-numre de administrerer.

Signaturgruppen har i samarbejde med Lejerbo udviklet en løsningsmodel til virksomheder med mange CVR-numre.

Tidsrøvere fjernet

Jens Christiansen er it-chef hos Lejerbo:

”Vi kunne se, at det her med digital post ville eksplodere for os. Med den nuværende løsning har vi fjernet de værste tidsrøvere og skabt en tålelig hverdag i IT-administrationen”.

Løsningen understøtter både medarbejdersignaturvedlige­holdelse og sikker e-mail med funktionspostkasser.

Løsningen hos Lejerbo

Medarbejderne hos Lejerbo har deres signatur opbevaret på Signaturcentral.

Nogle få medarbejdere har tilknyttet mange signaturer hørende til de relevante CVR-numre. Disse mange signaturer vedligeholdes og fornys, ligesom alle de andre signaturer, også automatisk af Signaturcentral.

I forbindelse med indførelsen af digital post, etablerede Lejerbo videresendelse fra de flere hundreder digitale post­kasser til en håndfuld interne funktionspostkasser, der understøtter modtagelse af sikker e-mail.

De virksomhedssignaturer, som hører til disse funktions-post­kasser blev placeret på Signaturcentral og gjort til­gængelig for brugere i udvalgte AD-grupper, så disse medarbejdere har adgang til automatisk dekryptering og læsning af mails i de sikre funktionspostkasser.

 
Udfyld dine kontaktoplysninger så vil vi kontakte dig med mere info om produktet.